dsc8 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Objeździe miała miejsce uroczystość oficjalnego nadania imienia szkole oraz przyjęcia sztandaru. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły, które zgromadziło w jej murach wielu znakomitych gości, m.in. panią Wójt Gminy Ustka– Annę Sobczuk – Jodłowską wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, – p. Piotra Müllera. Gościliśmy również emerytowanych pracowników szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców, darczyńców sztandaru, przedstawicieli rybaków z Rowów, sołtysów okolicznych wsi.

            Podczas uroczystości przekazania sztandaru obowiązuje ceremoniał, a jednym z jego elementów jest prezentacja sztandaru wraz z opisem znajdujących się na nim symboli. Zadanie to należało do dyrektora Szkoły Podstawowej w Objeździe, p. Jacka Goreńskiego.
W swoim przemówieniu przedstawił on drogę, którą przeszła społeczność szkolna, prowadzącą do wyboru patrona oraz ufundowania sztandaru. Symbole, które się na nim znajdują to Róża Wiatrów oraz koło sterownicze, doprowadzające marynarzy do portu. Dla uczniów i pracowników szkoły ma to być wskazówka wyznaczająca cel, kierunek, niepozwalająca zejść z obranej drogi. Herb Gminy Ustka oraz kotwica to elementy symbolizujące łączność z Małą Ojczyzną, zachowanie jej w sercu oraz w pamięci.

Kolejnym punktem ceremoniału było poświęcenie sztandaru szkoły przez proboszcza parafii w Objeździe. Następnie darczyńcy sztandaru symbolicznie wbili pamiątkowe gwoździe do drzewca.

Doniosłym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców dyrektorowi szkoły, a następnie pocztowi sztandarowemu uczniów. Podniosłą chwilą było uroczyste ślubowanie nauczycieli i uczniów na sztandar szkoły. Na koniec z przyjemnością obejrzeliśmy, przygotowany przez nauczycieli i uczniów piękny program artystyczny, w którym młodzież i dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, teatralne i taneczne. Jako społeczność Szkoły Podstawowej w Objeździe jesteśmy dumni, że możemy nosić miano Ludzi Morza. Dzięki przyjęciu tego imienia czujemy jeszcze większą  więź z miejscem, w którym przyszło nam żyć i pracować.

ZAPRASZAMY DO GALERII