Poza unijnymi środkami finansowania istnieje wiele źródeł, z których można czerpać fundusze na realizacje projektów dla edukacji. Są to konkursy grantowe, dotacyjne, fundusze i źródła darowizn dostępne w całej Polsce.
 
„Akademia Talentów ENEA”
„Aktywni w regionie” Górażdże
„Akumulator społeczny” Fundacji Pokolenia
„Bank Dziecięcych Uśmiechów” Fundacji BZ WBK
„Bank Aktywnej Młodzieży” BZ WBK
„Bezpieczne dzieciństwo” FDN
„Budujemy Przyszłość” CEMEX
„Wspieramy rozwój” Cedrob S.A.
Chrzest966″ NCK
„Decydujesz pomagamy” TESCO
„Edukacja Globalna” FEdD
„Eko Odkrywcy” Nasza Ziemia, Henkel i Rossmann
Fundusz Małych Grantów F.Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
„Gaz-System dla natury”
„Granty Kulczyk Foundation”
„Granty ENERIS”
„Grant na lepszy start” OPUS
Inicjatywy Ekonomiczne NBP
„Kultura z FWPN”
„Inicjatywy Młodzieżowe” Fundacji Ad Hoc
„Lokalne Inicjatywy Ekologiczne ” OPUS/NFOŚiGW
„Młody Obywatel na sportowo ” CEO
„mPotęga” mFundacji
Na dobry początek” BGK”
„Niepodległa”
„Patriotyzm jutra” Muzeum Historii Polski
„PGNiG- dotacje Fundacji Łukasiewicza”
„Polsko-Litewski Fundusz Wymiany ” FRSE
„Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży ” CDiPPR
„Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży” FRSE
Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży” NCK
„Po stronie natury” Żywiec Zdrój
„Pracownie Talentów” Fundacja Tesco
„Projekt z klasą” Nowe Era
„Przekaz ku przyszłości” Fundacji Pocztowy Dar
„Razem dla klimatu” FRPR
„Rok Sienkiewicza” IK
Równać Szanse RG
„Seniorzy w akcji” PAFW i TIT ę
„Serce Rośnie” Wawel
„Spółdzielnia pomysłów” Społecznik 2.0 SGB
„To dla mnie ważne” Fundacji AVIVA
Tu mieszkam tu zmieniam” BZWBK
„Wkrętek”
Wolontariat dla dziedzictwa
„Wolontariat w szkole” MEN
„Zachować pamięć” Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
„Zmieniaj świat” Bank BPH
„63 działania na 63 dni Powstania”
 
Źródło informacji: https://funduszenaedukacje.com/konkursy-grantowe/