Konferencja nagłówek do maila

P 20190607 101322W dniach 7-8 czerwca w Łebie odbyła się II Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Jej celem było określenie roli i zadań szkolnych animatorów edukacji morskiej.

Na spotkanie przybyli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, szkolni animatorzy Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, nauczyciele, przedstawiciele klubów żeglarskich i instytucji zainteresowanych realizacją edukacji morskiej.

Konferencję otworzyły Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i Iwona Poźniak, konsultant ODN. Wśród obecnych byli: Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Oświaty i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Barbara Ogrodowska, wicestarosta powiatu Nowy Dwór Gdański; Renata Ropela, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku; Teresa Szakiel, zastępca dyrektora ds. edukacji Departamentu Edukacji i Sportu UMWP; Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej; prezes słupskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej Jan Wild; Maciej Barański, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie; Krzysztof Michnal – dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni.

Dyrektor Adam Krawiec omawiając perspektywy realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej odniósł się do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i Pomorskiej Regionalnej Polityki Edukacyjnej.

System certyfikacji szkół i placówek uczestniczących w PPEM przedstawiła zebranym, Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej.

W dalszej części konferencji, pomorscy animatorzy PPEM: Jolanta Pająk ze SP w Łebie, Karolina Kowalko i Aneta Chiniewicz z Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku, Hanna Kajeta z UKŻ Lamelka w Kartuzach i Kartuskiego Centrum Kultury, Katarzyna Malinowska – Rezk i Marzanna Szaro-Truchan z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie, Marta Kłosowska z Morskiej Szkoły i Morskiego Przedszkola w Gdańsku, zaprezentowali inspirujące przykłady dobrych praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą i dziećmi.

Ilustrowali swoją pracę edukacyjną konkretnymi przykładami w kształtowaniu kluczowych kompetencji i świadomości motywacyjnej wśród uczniów, np. przy wyborze formy spędzania wolnego czasu (czytanie książek o tematyce morskiej, uprawianie żeglarstwa), czy zawodu.

– W programie PPEM w roku szkolnym 2018-2019 uczestniczyło 48 placówek z 12 powiatów województwa pomorskiego – mówiła podczas konferencji koordynatorka programu ze  słupskiego Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Iwona Poźniak. – Program jest otwarty i skierowany do dowolnego typu placówek. Biorą w nim udział przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. Jednym z zadań podczas jego realizacji jest łączenie podstaw programowych różnych przedmiotów z tematyką morską i żeglarską. Przykładem może być, organizowany już od czterech lat, konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji Województwa Pomorskiego, gdzie startujący uczniowie muszą, podczas rozwiązywania prostych zadań nawigacyjnych i wykreślania ich na mapie morskiej, umieć wykorzystać podstawowe wiadomości i umiejętności z matematyki, geometrii, geografii i fizyki.

Nauczycielka Joanna Ploch i uczennica Paulina Wojtaszek ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, podzieliły się z wrażeniami z rejsu jachtem po wodach Zatoki Gdańskiej, ufundowanym przez Pomorski Związek Żeglarski wszystkim finalistom IV Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji i ich opiekunom. Paulina ponadto zdobyła pierwszą nagrodę w tegorocznej edycji „Brązowej Kotwicy” w kategorii kl. IV-VI – pisemna wypowiedź dziennikarska, gdzie opisała swoje zrealizowane marzenie o rejsie na „Zawiszy Czarnym”. Jest także laureatką nagrody specjalnej, wyróżnienia portalu informacyjnego Żeglarski.info za najlepszy artykuł o tematyce żeglarskiej. Jej tekst został opublikowany na stronie portalu Żeglarski.info.

Podczas panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Małgorzatę Bukowska-Ulatowską konsultanta z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, mocno wybrzmiał głos dyrektora Szkoły Morskiej w Gdyni Krzysztof Michnala w sprawie organizacji szkolnictwa zawodowego, kadr dla gospodarki i służb morskich.

Dyrektor Adam Krawiec, w podsumowaniu pierwszego dnia konferencji zaznaczył, że  osiągnięcia PPEM były możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu nauczycieli – pasjonatów. Zwrócił uwagę, że dotychczasowe działania programowe należy wesprzeć działaniami praktycznymi. Istotne jest wyposażenie ośrodków w sprzęt do nauki żeglowania i uprawiania rekreacji. Dlatego tak ważne jest dokończenie inwentaryzacji przystani i infrastruktury umożliwiającej uprawianie sportów wodnych w regionie. Ale także zadbanie o przygotowanie żeglarskie i instruktorskie nauczycieli – animatorów do prowadzenia zajęć na wodzie, wypracowanie zasad współpracy ze środowiskiem, począwszy od najważniejszego ogniwa – rodziców, poprzez szkołę, kluby żeglarskie, struktury samorządowe.

W toku dyskusji podkreślano, że konieczne jest przeniesienie środka ciężkości w zakresie kształcenia zawodowego na upowszechnienie i popularyzowanie zawodów związanych z morzem.

Drugi dzień konferencji wypełnił piknik żeglarski w Porcie Jachtowym w Łebie ze stanowiskami przygotowanymi przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Podczas pikniku został zainaugurowany łebski Projekt Edukacji Morskiej „Pod żaglami w dorzeczu Łeby”.

Relację przygotował: Leopold Naskręt
Pomorski Związek Żeglarski
Portal Informacyjny Żeglarski.info

https://zeglarski.info/artykuly/pomorski-program-edukacji-morskiej-sie-rozwija/

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE
 
Perspektywy realizacji Pomorskiej Programu Edukacji Morskiej – Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 
System certyfikacji szkół i placówek w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej – Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej 
 
Podsumowanie realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej w roku szkolnym 2018/2019 – Iwona Poźniak, konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 
 
Animator edukacji morskiej w szkole – inspirujące przykłady dobrych praktyk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termin7-8 czerwca 2019 r. 
Miejsce: Łeba, Port Jachtowy 
Adresat: przedstawiciele jst, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, szkolni animatorzy Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, nauczyciele, przedstawiciele klubów żeglarskich i instytucji zainteresowanych realizacją edukacji morskiej
 
Kobferencja Leba baner
P A R T O N A T    M E D I A L N Y 
logo zeglarski nowe1
 
RG logo poziom bez fm 2
PROGRAM

7 czerwca (piątek), godz. 10.00-13.30

10.00-10.15

Otwarcie konferencji i wystąpienia zaproszonych gości

10.15-10.30

Perspektywy realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

– Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego w Gdańsku

10.30-10.40

System certyfikacji szkół i placówek w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej 
– Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej 

10.40-11.30

Animator edukacji morskiej w szkole – inspirujące przykłady dobrych praktyk

Jolanta Pająk – animator PPEM w Szkole Podstawowej w Łebie i Przemysław Węgrzyn – kierownik Działu Edukacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Karolina Kowalko i Aneta Chiniewicz – animatorki PPEM w Przedszkolu Miejskim 
nr 12 Niezapominajka w Słupsku

Hanna Kajeta – animator PPEM w Zespole Kształcenia i Wychowania, Uczniowskim 
Klubie Żeglarskim Lamelka i Kartuskim Centrum Kultury

Katarzyna Malinowska-Rezk, Marzena Szaro-Truchan – animatorki PPEM w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie

Marta Kłosowska – Morska Szkoła i Morskie Przedszkole w Gdańsku

11.30-11.40

Podsumowanie realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej w roku szkolnym 2018/2019 – Iwona Poźniak, konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 

11.40-11.50

Wręczenie zaświadczeń uczestnikom sieci szkolnych animatorów Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej – Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

11.50-12.00

Relacja uczestniczek IV Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji 
– Paulina Wojtaszek i Joanna Ploch ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy

12.00-12.15 

PRZERWA

PANEL DYSKUSYJNY: godz. 12.15-13.30

Rola i zadania szkolnego animatora edukacji morskiej                    

12.15-13.15

Panel dyskusyjny:

Moderator: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Uczestnicy:

Maciej Barański – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie

Łukasz Żarna – dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich

Hanna Kajeta – animator PPEM, Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu 
na Złotej Górze k/ Kartuz,

Marek Czaban – animator PPEM w Szkole Podstawowej w Kobylnicy

Janusz Frąckowiak – trener żeglarstwa, Yacht Clubu Rewa

Pytania i opinie Uczestników konferencji

13.15-13.25

Sformułowanie wniosków i rekomendacji do dalszych prac w ramach PPEM

13.25-13.30

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

PRZERWA

17.00 -19.00

Szanty i pieśni kubryku – warsztaty z muzyką żeglarską dla zainteresowanych

 Piknik Żeglarski w Porcie Jachtowym

Edukacja morska – pomysły, propozycje, inspiracje

8 czerwca (sobota) – godz. 9.00-13.00 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szkół uczestniczących w projekcie edukacji morskiej

Pod żaglami w dorzeczu Łeby

godz. 9.00-12.00

9.00-9.10

Otwarcie Pikniku Żeglarskiego

9.10-9.25

Inauguracja Łebskiego Projektu Edukacji Morskiej Pod żaglami w dorzeczu Łeby

9.25-12.00

Zajęcia na stanowiskach przygotowanych przez Muzeum Morskie w Gdańsku i instytucje wspierające edukację morską

Interaktywne zajęcia dla szkolnych animatorów edukacji morskiej

godz. 10.00-12.00

10.00-10.30

Park Bosmana – zwiedzanie Muzeum Miniatur Wodnych

10.30-11.00

SAR (Search And Rescue) – działanie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa

11.00-11.30

Kapitanat Portu – organizacja lokalnej żeglugi

11.30-12.00

Straż Graniczna – zadania i działania

Edukacja morska w artystycznej odsłonie

godz. 12.00-13.00

12.00-12.55

Marynistyczne prezentacje artystyczne – prezentacje szkół

12.55-13.00

Zakończenie konferencji

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Sprawy organizacyjne:

  1. Konferencja jest dwudniowa. Istnieje możliwość udziału w wybranym dniu konferencji. Decyzję należy zaznaczyć w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.
  2. Wyżywienie: organizatorzy zapewniają poczęstunek w trakcie pierwszego dnia konferencji. Odpłatnie można skorzystać z obiadu oraz kolacji. Zainteresowani noclegiem w Łebie powinni dokonać rezerwacji miejsca noclegowego do 2 czerwca br. Szczegółowe informacje poniżej:

WYŻYWIENIE

7.06.2019 r. (piątek)

Obiad – 45 zł

Kolacja podczas szantowego wieczoru żeglarskiego – 30 zł

8.06.2019 r. (sobota)

Morska biesiada kulinarna– 45 zł

Wypełnij formularz rezerwacji posiłków i odeślij na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

FORMULARZ REZERWACJI POSIŁKÓW: TUTAJ

word document 150594 180

ZAREZERWUJ NOCLEG:

NOCLEG ZE ŚNIADANIEM z 7 na 8.06.2019 r. – 95 zł

Dom Wczasowy Sailor, ul. Jachtowa 13, Łeba – rezerwacja mailowa poprzez adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., najpóźniej do 2 czerwca 2019 r

Liczba dostępnych miejsc noclegowych: 30 miejsc noclegowych – 11 pokoi 2 osobowych, 1 pokój 4 osobowy, 
1 pokój 3 osobowy,1 pokój 1 osobowy  

fot3.jpg
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs

Baner PPEM konkurs samorzady

oprogramie

modul1

modul2a

Rok szkolny 2019/2020 Uczestnicy

z Zaleskie

PPEM w szkołach

szkolne PPEM

„Zajęcia na fali”

PPEM konkurs nauczyciel logo

Przykłady dobrych praktyk

Certyfikacja

Zasady certyfikacji

szukaj

Logowanie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Statystyki

Użytkowników:
6
Artykułów:
295
Odsłon artykułów:
241326

Odwiedza nas

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla templates by Joomlashine
Joomla Extensions