image001W Parku Edukacji Żeglarskiej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej odbywać się będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.  Zajęcia prowadzone w formie warsztatów będą wprowadzeniem dzieci do żeglarskiego świata w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS za pomocą narzędzi dydaktycznych, sprzętu żeglarskiego oraz technologii, w tym symulatorów żeglarstwa. Spotkania odbywac się będą pod opieką wykwalifikowanej kadry. Link do rejestracji 20-30 osobowych grup uczniowskich: https://www.polsailing.pl/polsailing-park-edu