Poniżej zamieszczamy przykłady dobrych praktyk w zakresie zawierania róznorodnych porozumień między placówkami oświatowymi i innymi instytucjami na rzecz rozwijania edukacji morskiej.
 

Nowe porozumienie słupskiego Mechanika

18 maja 2018 roku w Urzędzie Miasta Słupsk zostało podpisane porozumienie o współpracy, które ma budować nowe i wzmocnić już istniejące elementy współpracy na rzecz propagowania rozwoju żeglarstwa, edukacji morskiej, szczególnie młodzieży, kultywując chlubne tradycje marynarskie i żeglarskie Polski. Podmioty porozumienia pragną stworzyć młodzieży piękną, interesującą alternatywę dla spędzania wolnego czasu i rozwijania nowych pasji.
 
Głównym elementem porozumienia jest stworzenie młodzieży słupskiego Mechanika możliwości pogłębiania swoich pasji żeglarskich. Cztery razy w roku grupy po czterech uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych będą brały udział w rejsie na jachcie Guliwer. Uczniowie dzięki porozumieniu otrzymają pełne finansowanie przedsięwzięcia, tj.: dojazdów, samego rejsu, utrzymania w trakcie rejsu.
 
CZYTAJ WIĘCEJ: http://www.mechanik.slupsk.pl/Nowa/index.php/pl/o-szkole/344-nowe-porozumienie-mechanika
 

Porozumienie z Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku 

fdd5 grudnia 2017 roku dr hab. Jakub Stelina, profesor nadzwyczajny, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, podpisał w imieniu Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Morskich w Gdańsku im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte reprezentowanym przez mgr inż. Hannę Szkodo - Dyrektor. Porozumienie dotyczy działań na rzecz podwyższania jakości edukacji w zakresie nauk prawnych, w szczególności w zakresie prawa morskiego, a także szerzenia kultury prawnej i budowania postaw obywatelskich uczniów Zespołu Szkół Morskich.
  

Porozumienie o współpracy w zekresie edukacji morskie - Słupsk

8 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Słupsku podpisano porozumienie o współpracy w zakresie edukacji morskiej. Zakres współpracy obejmuje:

  • kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz promocję wśród społeczności lokalnej sektora gospodarki morskiej oraz sportów wodnych,
  • pozyskiwanie kandydatów do pracy związanej ze specjalnościami pokładowymi oraz mechanicznymi na jednostki pływające dla armatorów związanych umowami partnerskimi z beneficjentami zawierającymi porozumienie,
  • wychowanie patriotyczne i edukację morsko-żeglarską uczniów szkół subregionu słupskiego na wszystkich poziomach kształcenia,

  • upowszechnienie tradycji oraz promocja dokonań beneficjentów porozumienia oraz promocji zawodów związanych z gospodarką morską i sportami wodnymi,

  • integrowanie środowiska marynarskiego i żeglarskiego na obszarze subregionu słupskiego oraz ich promocję wśród dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych,

  • realizację innowacji pedagogicznych z zakresu edukacji morskiej w ramach funkcjonującej przy Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku Kuźni Kadr Morskich oraz w Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej, działającym przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku.

CZYTAJ WIĘCEJ: http://www.slupsk.pl/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-w-zakresie-edukacji-morskiej-60796/