5W Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie uczniowie prezentowali wykonane plakaty, lapbooki oraz prezentacje multimedialne ukazujące sylwetki polskich najwybitniejszych żeglarzy. Prelekcje ukazywały zarówno historię życia, wiele ciekawostek jak i dokonania „morskich wilków”. Sylwetkę pioniera polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego gen. Mariusza Zaruskiego.

Pierwszy rejs kpt. Leonida Teligi dookoła świata bez zawijania do portu! Dwukrotne opłynięcie kuli ziemskiej przez kpt. Krzysztofa Baranowskiego. Samotny, pierwszy, kobiecy rejs dookoła świata kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Olimpijskie dokonania Mateusz Kusznierewicza. Trzykrotne przepłynięcie kajakiem Oceanu Atlantyckiego przez Aleksandra Dobę! Dłuuuuuga morska historia życia Jerzego Radomskiego, który spędził ponad 30 lat na tułaczce po morzach i oceanach z dwoma czteronożnymi przyjaciółmi na pokładzie – psem Burgasem i Bosmanem. Uczniowie klas piątych podzielą się swoją wiedzą podczas wystawy prac dla całej szkoły! 

                                                                                                                                                          Emilia Nowakowska

10

  4 113