sea 4366571 960 720 1Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku zaprasza uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego do wzięcia udziału w V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Morzu Bałtyckim.

Konkurs odbędzie się w podziale na grupy wiekowe: osobno uczniowie klas V-VI i klasy VII- VIII.

 Harmonogram:

a) etap szkolny – do 28.02.2020 r. (piątek)
b) etap wojewódzki (finał) – 20.03.2020 r. (piątek)

Celem konkursu jest:
- kształcenie logicznego myślenia i poprawnego formułowania wniosków;
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
- wspieranie uzdolnień uczniów,
- rozwijanie zainteresowania pięknem otaczającego świata, szczególnie wybrzeża Morza Bałtyckiego,
- pogłębianie wiedzy na temat regionu, w którym mieszkamy.

Więcej informacji w REGULAMINIE TUTAJ

Karta zgłoszenia 

Oświadczenie rodziców