SYSTEM SZKOLENIA NA STOPNIE ŻEGLARSKIE[1] i INSTRUKTORSKIE
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO (PZŻ)[2]
 
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA NA STOPNIE ŻEGLARSKIE [3]
 
Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 14. rok życia;
2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności[4].
 
Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:
1) ukończyła 18. rok życia;
2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;
3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności[5].
 
UPRAWNIENIA OSÓB POSIADAJĄCYCH STOPNIE ŻEGLARSKIE[6]
 
Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
 
Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:
1) po wodach śródlądowych;
2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.
 
WARUNKI DOPUSZCZENIA DO SZKOLENIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE PZŻ[7]
 
Do szkolenia na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ (MIŻ PZŻ) może być dopuszczona osoba, która:
a/ ukończyła 18 lat /najpóźniej w dniu egzaminu/,
b/ posiada co najmniej średnie wykształcenie,
c/ posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski,
d/ zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami dopuszczający do szkolenia,
e/ posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem, albo oświadczeniem własnym.
 
Do szkolenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ (IŻ PZŻ) może być dopuszczona osoba, która:
a/ posiada stopień MIŻ PZŻ,
b/ posiada stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego,
c/ posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego,
d/ posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie ze szkoleń zgłoszonych do OZŻ /zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami/.
 
UPRAWNIENIA OSÓB POSIADAJĄCYCH STOPNIE INSTRUKTORSKIE PZŻ
 
MIŻ PZŻ jest uprawniony do:
a/ prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w ramach szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ,
b/ pełnienia funkcji Członka, Sekretarza, Przewodniczącego KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia.
 
IŻ PZŻ jest uprawniony do:
a/ organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
b/ pełnienia funkcji KWŻ (Kierownika Wyszkolenie Żeglarskiego) lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
c/ potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
d/ pełnienia funkcji Przewodniczącego, Członka lub Sekretarza KE na stopnie żeglarskie w zależności od posiadanego stopnia żeglarskiego,
e/ pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopień MIŻ PZŻ i funkcji instruktora na kursach na stopień IŻ PZŻ,
f/ pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie MIŻ PZŻ i IŻ PZŻ, oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego KE na stopień MIŻ PZŻ.
 
Pomorski Związek Żeglarski jest uprawniony do egzaminowania na wszystkie stopnie żeglarskie i instruktorskie oraz  realizuje wszelkie formy nauczania żeglarstwa i kształcenia instruktorów.
 
PRZYPISY:
[3] http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/460/1. Rozporządzenia MSiT z 09.04.2013 poz. 460 w sprawie uprawiania turystyki wodnej
[4] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000602/O/D20130602.pdf. Rozporządzenie MSiT oraz MTBiGM z 22.05.2013 poz. 602 w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu
[5] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000602/O/D20130602.pdf. Rozporządzenie MSiT oraz MTBiGM z 22.05.2013 poz. 602 w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu
[6] http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/460/1 . Rozporządzenia MSiT z 09.04.2013 poz. 460 w sprawie uprawiania turystyki wodnej
f17.jpg
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konkurs

Baner PPEM konkurs samorzady

oprogramie

modul1

modul2a

Rok szkolny 2019/2020 Uczestnicy

z Zaleskie

PPEM w szkołach

szkolne PPEM

„Zajęcia na fali”

PPEM konkurs nauczyciel logo

Przykłady dobrych praktyk

Certyfikacja

Zasady certyfikacji

szukaj

Logowanie

Statystyki

Użytkowników:
7
Artykułów:
307
Odsłon artykułów:
384137

Odwiedza nas

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla templates by Joomlashine
Joomla Extensions