PPEM logo bez napisu

EDUKACJA MORSKA I ŻEGLARSKA - KONKURS

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 5 marca 2020 roku przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji organów prowadzących szkoły podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”. Przez edukację morską i żeglarską należy rozumieć takie działania w zakresie edukacji, które, uwzględniając nadmorskie położenie regionu oraz istniejącą infrastrukturę wodno-żeglarską, mają na celu kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów.
                         Termin złożenia koncepcji: do 30.06.2020 r.

Organy prowadzące, których koncepcje, wyłonione w wyniku powyższego konkursu, zostaną włączone do zakresu przedsięwzięcia strategicznego, będą mogły ubiegać się dofinansowanie realizacji planowanych działań ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.2.1) - RPO WP 2014-2020. Projekty realizowane będą pod wspólnym hasłem „Pomorskie żagle wiedzy”. Planowany zakres dofinansowania wszystkich działań związanych z edukacją morską i żeglarską w ramach RPO WP 2014-2020 wynosi około 10 mln zł, pod warunkiem zatwierdzenia zmian w RPO WP 2014-2020 przez Komisję Europejską.                                             

 

Przygotowana przez organy prowadzące koncepcja powinna w szczególności uwzględniać następujące założenia edukacji morskiej i żeglarskiej:

a) integrację wiedzy i umiejętności z wielu przedmiotów poprzez powiązanie podstaw programowych z matematyki, fizyki, chemii, geografii i innych przedmiotów z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia regionu z uwzględnieniem zajęć praktycznych,

b) organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych mających na celu rozbudzanie kreatywności i innowacyjności uczniów,

c) koncentrację doradztwa zawodowego na promowaniu i upowszechnianiu w szczególności Zawodów związanych z nadmorskim położeniem regionu, jako jednej z dziedzin przyszłej aktywności zawodowej,

d) doskonalenie nauczycieli wpływające na podniesienie ich kompetencji w zakresie kształtowania Kompetencji kluczowych uczniów poprzez Edukację morską i żeglarską.

Przy ocenie przez Komisję pod uwagę brana będzie m.in. współpraca organów prowadzących szkoły podstawowe (gmin) posiadających dostęp do infrastruktury wodno-żeglarskiej z organami, które nie dysponują tego typu infrastrukturą (preferencja koncepcji partnerskich), udział w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej oraz realizacja projektów w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" i „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, w tym rozszerzenie tych projektów o zakup łodzi żaglowych pozwalających na prowadzenie praktycznych zajęć żeglarskich.

Dla organów prowadzących, które są zainteresowane pozyskaniem szczegółowych informacji oferujemy indywidualne konsultacje w siedzibie Departamentu Edukacji i Sportu UMWP.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefoniczne pod numerem telefonu 58 32 68 457 lub pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje/podpowiedzi ułatwiające Państwu wypełnienie koncepcji, a także tzw. najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi na te pytania (część aktualizowana w momencie wystąpienia wątpliwości).

Kto może złożyć koncepcję?

Konncepcję moga złozyć organy prowadzące (należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną lub fizyczną, prowadzącą Szkołę zgodnie z zapisami art. 10 Prawa oświatowego (Dz.U.2019.1148 tekst jedn.) uczestniczącą w Konkursie)