6810 czerwca br. Odbyło się zdalne spotkanie z Laureatami V Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji. Nietypowa forma gratulacji wyniknęła ze stanu epidemicznego, który obowiązuje na terenie naszego kraju. W zdalnym spotkaniu, które prowadziła Bożena Żuk – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, uczestniczył Józef Sarnowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Aleksandra Bąkowska – przewodnicząca Zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej. Nie zabrakło też jurorów: kmdra ppro. rez. dr Dariusza Kloskowskiego i Leopolda Naskręta z Pomorskiego Związku Żeglarskiego, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem tegorocznej edycji Konkursu. Wszyscy w swoich wystąpieniach zgodnie podkreślali wyjątkowy charakter Konkursu nawigacyjnego i jego interdyscyplinarność oraz to, że Mistrz Nawigacji już na stałe wpisał się w edukacyjny krajobraz Pomorza. Dariusz Kloskowski zwrócił też uwagę na to, że Konkurs, poza walorami edukacyjnymi, pełni ważną rolę w integracji środowiska zajmującego się edukacją morską.

Tegoroczna Mistrzyni Nawigacji – Paulina Wojtaszek ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy w swojej refleksji na temat udziału w Konkursie podkreśliła, że turniejowi towarzyszą niebywałe emocje, a rejsy, w których mogła uczestniczyć jako Laureatka były dla niej przygodą życia. Wyprawa pod żaglami Zawiszy Czarnego oraz rejsy na jachcie Por Favor przewijały się w wypowiedziach nagrodzonych: Michała Orłowskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupsku (II miejsce), Julii Nakonecznej ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (III miejsce) oraz Dawida Struczyńskiego ze Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdyni (wyróżnienie).

O Konkursie wypowiadali się również nauczyciele opiekunowie: Joanna Ploch (SP w Kobylnicy) i Anna Wolikowska (ZSP w Słupsku). W ich relacjach słychać i widać było radość, wzruszenie i dumę, że mogą na co dzień pracować z tak zdolnymi i zaangażowanymi uczniami.

Jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym w V Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji! Szczegółowe wyniki Konkursu dostępne są TUTAJ.

Dziękujemy wszystkim Gościom dzisiejszego wydarzenia za docenienie sukcesów Uczestników Konkursu. Dziękujemy Jurorom Konkursu za serce i zaangażowanie, jakie co roku wkładają w przeprowadzenie turnieju nawigacyjnego.

 

Dziękujemy też serdecznie Zespołowi Handszpaki w składzie: Piort Merecki i Marek Rogala za szantową oprawę artystyczną dzisiejszej uroczystości.

Zapraszamy do udziału w kolejnej  - IV edycji Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji.

Spotkajmy się już za rok!

Iwona Poźniak
Sekretarz V Pomorskiego Konkursu
o Tytuł Mistrza Nawigacji