Koła zainteresowań

Wyszczególnione w obszarze: Kształcenie przedmiotowe i integracja przedmiotowa zagadnienia można również z powodzeniem realizować podczas zajęć pozalekcyjnych np. na kołach zainteresować: artystycznych i plastyczno-technicznych, przyrodniczych, historycznych, geograficznych, fizycznych, chemicznych, polonistycznych, sportowych, matematycznych, zajęciach świetlicowych i innych.

 

Np. koło artystyczne lub plastyczno-techniczne

BIBLIOGRAFIA:

a/ wydawnictwa zwarte

b/ artykuły z czasopism

Np. koło przyrodnicze lub geograficzne

a/ artykuły z czasopism

Np. koło polonistyczne

a/ artykuły z czasopism

Np. koło matematyczno-nawigacyjne lub geograficzne

a/ artykuły z czasopism

Np. zajęcia świetlicowe

a/ artykuły z czasopism

Udział w konkursach o tematyce marynistycznej

Dobrym sposobem zainteresowania dzieci i młodzieży tematyka morska jest zachęcania i przygotowywanie uczniów o tematyce morsko-żeglarskiej. Poniżej kilka przykładów konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim podejmujących tematykę morską:

BIBLIOGRAFIA:

a/ artykuły z czasopism

b/ strony www

 Praktyczne zajęcia żeglarskie

BIBLIOGRAFIA:

a/ w ramach lekcji wychowania fizycznego

- strony www

b/ podczas pikników żeglarskich (na wodzie i „na sucho”)

- strony www

c/ w szkolnych i międzyszkolnych klubach żeglarskich

- strony www